เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ออกแจกกระเบื้องแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย หมู่ที่ 2เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ออกแจกกระเบื้องแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย หมู่ที่ 2
18 เม.ย. 2561

เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ออกแจกกระเบื้องแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย หมู่ที่ 2

ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ / ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน ร่วมรดน้ำ ดำหัว และรับพร จากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและภริยา เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ / ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมา...
16 เม.ย. 2561

16 เม.ย. 61 (เวลา 14.00 น.) ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ / ประธานสันนิบาตเทศบาลจังห [ ... ]

 ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ / ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน ร่วมรดน้ำ ดำหัว และรับพร จากนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและภริยา เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เม ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ / ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สม...
16 เม.ย. 2561

16 เม.ย. 61 (เวลา 12.15 น.) ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ / ประธานสันนิบาตเทศบาลจังห [ ... ]

ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ / ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน ร่วมรดน้ำ ดำหัว และรับพร จากนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมภริยา เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ / ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมา...
16 เม.ย. 2561

16 เม.ย. 61 (เวลา 11:50 น.) ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ / ประธานสันนิบาตเทศบาลจังห [ ... ]

กิจกรรมที่ผ่านมา
Prev Next

ทต.มะเขือแจ้ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล…

17-04-2561 Hits:7 %

ทต.มะเขือแจ้ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล 24 เม.ย. นี้

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 20/2561 ประจำวันที่ 17 เมษายน 2561 ทต.มะเขือแจ้ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล 24 เม.ย. นี้ นายวัฒนา จันทนุปาน  นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศกำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันเทศบาล” เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล ซึ่งถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะและช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นฐานรากของการพัฒนา โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในเขตเทศบาลเป็นหลัก รวมทั้งเป็นสิ่งเตือนใจให้ผู้บริหารของท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนในเขตเทศบาลได้ตระหนักถึงความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ... Read more

ทต.มะเขือแจ้ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ป…

09-04-2561 Hits:8 %

ทต.มะเขือแจ้ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561 จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ต.มะเขือแจ้ 21 หมู่บ้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 19/2561วันที่ 9 เมษายน 2561     ทต.มะเขือแจ้ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561 จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ต.มะเขือแจ้ 21 หมู่บ้าน                    นายวัฒนา  จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เปิดเผยว่า การดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ถือเป็นประเพณีที่สำคัญยิ่ง ถือได้ว่าเป็นประเพณีที่สามารถจรรโลงความสันติสุขให้กับสังคมได้เป็นอย่างดี เครื่องดำหัว คือ สิ่งของต่างๆ ที่เอาไปดำหัว จะนิยมใช้ส้มป่อย พาน ข้าวตอก ดอกไม้ในการรดน้ำดำหัว เทศบาลตำบลมะเขือแจ้... Read more

ทต.มะเขือแจ้ จัดอบรมโครงการสูงวัยสุขใจด้…

09-04-2561 Hits:8 %

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 18/2561วันที่ 9 เมษายน 2561 ทต.มะเขือแจ้ จัดอบรมโครงการสูงวัยสุขใจด้วยภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น 10 เม.ย.นี้ นายวัฒนา  จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จัดอบรมโครงการสูงวัยสุขใจด้วยภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น ในวันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป เนื่องด้วยผู้สูงอายุในสังคมไทยได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับจากการสำรวจในพื้นที่ยังพบปัญหาทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุ... Read more

ทต.มะเขือแจ้ เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมสร…

09-04-2561 Hits:12 %

ทต.มะเขือแจ้ เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมสระเกล้าดำหัวนายกฯ 20 เม.ย.นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 17/2561วันที่ 9 เมษายน 2561   ทต.มะเขือแจ้ เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมสระเกล้าดำหัวนายกฯ 20 เม.ย.นี้   นายวัฒนา  จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบล มะเขือแจ้ เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม “สระเกล้าดำหัวนายก 61” (รดน้ำดำหัว) ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมดอยขะม้อ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตั้งแต่เวลา 13.00 เป็นต้นไป... Read more