ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเรื่อง ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเรื่อ...
11 พ.ค. 2561

11 พฤษภาคม 2561 (เวลา 09:00 น.) 
ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เป็นประธานเปิดการป [ ... ]

ร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เพื่อชี้แจงการจัดระเบียบ การจำหน่ายของบนไหล่ทางสาธารณะร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสินค้าในที่...
09 พ.ค. 2561

9 พ.ค.61 (เวลา 13.00 น.) ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน [ ... ]

งานเทปรับระดับพื้นหอประชุมด้านหลังสำนักงานเทศบาลงานเทปรับระดับพื้นหอประชุมด้านหลังสำนักงานเทศบาล
08 พ.ค. 2561

งานเทปรับระดับพื้นหอประชุมด้านหลังสำนักงานเทศบาล

งานวางท่อระบายน้ำ หมู่ 11 บ้านศรีดอนตันงานวางท่อระบายน้ำ หมู่ 11 บ้านศรีดอนตัน
08 พ.ค. 2561

8 พ.ค.61 งานวางท่อระบายน้ำ หมู่ 11 บ้านศรีดอนตัน

กิจกรรมที่ผ่านมา
Prev Next

ทต.มะเขือแจ้ สืบสานประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ…

21-05-2561 Hits:2 %

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 21/2561 ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ทต.มะเขือแจ้ สืบสานประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำประจำปี 2561 ณ ห้วยขุนน้ำต้นน้ำแม่ตีบ 10 มิ.ย. นี้ นายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สืบสานประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณหอชัยห้วยขุนน้ำต้นน้ำแม่ตีบ หมู่ที่ 10... Read more

ทต.มะเขือแจ้ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล…

17-04-2561 Hits:19 %

ทต.มะเขือแจ้ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล 24 เม.ย. นี้

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 20/2561 ประจำวันที่ 17 เมษายน 2561 ทต.มะเขือแจ้ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล 24 เม.ย. นี้ นายวัฒนา จันทนุปาน  นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศกำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันเทศบาล” เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล ซึ่งถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะและช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นฐานรากของการพัฒนา โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในเขตเทศบาลเป็นหลัก รวมทั้งเป็นสิ่งเตือนใจให้ผู้บริหารของท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนในเขตเทศบาลได้ตระหนักถึงความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ... Read more

ทต.มะเขือแจ้ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ป…

09-04-2561 Hits:17 %

ทต.มะเขือแจ้ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561 จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ต.มะเขือแจ้ 21 หมู่บ้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 19/2561วันที่ 9 เมษายน 2561     ทต.มะเขือแจ้ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561 จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ต.มะเขือแจ้ 21 หมู่บ้าน                    นายวัฒนา  จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เปิดเผยว่า การดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ถือเป็นประเพณีที่สำคัญยิ่ง ถือได้ว่าเป็นประเพณีที่สามารถจรรโลงความสันติสุขให้กับสังคมได้เป็นอย่างดี เครื่องดำหัว คือ สิ่งของต่างๆ ที่เอาไปดำหัว จะนิยมใช้ส้มป่อย พาน ข้าวตอก ดอกไม้ในการรดน้ำดำหัว เทศบาลตำบลมะเขือแจ้... Read more