ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและลูกจ้าง เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ คณะศรัทธาประชาชนชาวตำบลมะเขือแจ้ ให้การต้อนรับ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตนดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและลูกจ้าง เ...
12 มิ.ย. 2561

12 มิถุนายน 2561 (เวลา 07:00 น.) ที่วัดสะแล่ง บ้านใหม่ฝายหิน ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน
ดร.วัฒนา จันทน [ ... ]

 ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ และประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและลูกจ้าง เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ร่วมเดินขบวนในงานประเพณี ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ และประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ...
11 มิ.ย. 2561

11 มิ.ย.61 (เวลา 17.00 น.) ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ และประธานสันนิบาตเทศบาลจั [ ... ]

ทต.มะเขือแจ้ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ , อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ส่วนอุทยานแห่งชาติ พื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ,กลุ่มอ๊อฟโรดจิตอาสาดำเนินกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 , การแข่งขันบั้งไทต.มะเขือแจ้ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ , อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ส่วนอุทยานแห่งชาติ พื้นที่อน...
10 มิ.ย. 2561

10 มิถุนายน 2561 (13.00 - 16.00) เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ , อุทยานแห่ [ ... ]

ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมทำกิจกรรม ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมทำกิจกรรม "ประเพณีเล...
10 มิ.ย. 2561

ทต.มะเขือแจ้ สืบสานประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ 2561
--------------------------
10 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น. ดร.วัฒนา จันท [ ... ]

กิจกรรมที่ผ่านมา
Prev Next

ทต.มะเขือแจ้ จัดฝึกอบรมเสริมวิชาชีพตามแน…

05-06-2561 Hits:4 %

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 22/2561 ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ทต.มะเขือแจ้ จัดฝึกอบรมเสริมวิชาชีพตามแนวพระราชดำริฯ เศรษฐกิจพอเพียง เทคนิคการตัดแต่งกิ่งลำไย 7 มิ.ย. นี้ นายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการตัดแต่งกิ่งลำไย ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์และสวนลำไย หมู่ที่... Read more

ทต.มะเขือแจ้ สืบสานประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ…

21-05-2561 Hits:16 %

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 21/2561 ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ทต.มะเขือแจ้ สืบสานประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำประจำปี 2561 ณ ห้วยขุนน้ำต้นน้ำแม่ตีบ 10 มิ.ย. นี้ นายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สืบสานประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณหอชัยห้วยขุนน้ำต้นน้ำแม่ตีบ หมู่ที่ 10... Read more

ทต.มะเขือแจ้ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล…

17-04-2561 Hits:28 %

ทต.มะเขือแจ้ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล 24 เม.ย. นี้

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 20/2561 ประจำวันที่ 17 เมษายน 2561 ทต.มะเขือแจ้ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล 24 เม.ย. นี้ นายวัฒนา จันทนุปาน  นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศกำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันเทศบาล” เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล ซึ่งถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะและช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นฐานรากของการพัฒนา โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในเขตเทศบาลเป็นหลัก รวมทั้งเป็นสิ่งเตือนใจให้ผู้บริหารของท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนในเขตเทศบาลได้ตระหนักถึงความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ... Read more