แสดง # 
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 09 เม.ย. 2561 8
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 09 มี.ค. 2561 6
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 14 ก.พ. 2561 63
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 18 ม.ค. 2561 64
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 19 ธ.ค. 2560 63
สรุปราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560 16 พ.ย. 2560 70
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 29 ก.ย. 2560 78
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 21 ส.ค. 2560 71
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 20 ก.ค. 2560 106
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 23 มิ.ย. 2560 119