แสดง # 
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 21 พ.ค. 2561 11
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 09 เม.ย. 2561 20
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 09 มี.ค. 2561 22
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 14 ก.พ. 2561 81
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 18 ม.ค. 2561 82
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 19 ธ.ค. 2560 83
สรุปราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560 16 พ.ย. 2560 81
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 29 ก.ย. 2560 94
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 21 ส.ค. 2560 86
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 20 ก.ค. 2560 117