ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่

Attachments:
Download this file (คำสั่งแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf)คำสั่งแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf[ ]65 kB
Download this file (แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 แบบ ผด.5 หน้า1.pdf)แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 แบบ ผด.5 หน้า1.pdf[ ]108 kB
Download this file (แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 แบบ ผด.5 หน้า2.pdf)แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 แบบ ผด.5 หน้า2.pdf[ ]110 kB
Download this file (แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 แบบ ผด.5 หน้า3.pdf)แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 แบบ ผด.5 หน้า3.pdf[ ]111 kB
Download this file (แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 แบบ ผด.5 หน้า4.pdf)แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 แบบ ผด.5 หน้า4.pdf[ ]121 kB
Download this file (แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 แบบ ผด.5 หน้า5.pdf)แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 แบบ ผด.5 หน้า5.pdf[ ]113 kB
Download this file (แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 แบบ ผด.5 หน้า6.pdf)แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 แบบ ผด.5 หน้า6.pdf[ ]110 kB
Download this file (แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561-1.pdf)แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561-1.pdf[ ]114 kB
Download this file (แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561-10.pdf)แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561-10.pdf[ ]111 kB
Download this file (แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561-11.pdf)แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561-11.pdf[ ]109 kB
Download this file (แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561-12.pdf)แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561-12.pdf[ ]125 kB
Download this file (แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561-13.pdf)แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561-13.pdf[ ]116 kB
Download this file (แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561-14.pdf)แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561-14.pdf[ ]116 kB
Download this file (แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561-2.pdf)แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561-2.pdf[ ]105 kB
Download this file (แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561-3.pdf)แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561-3.pdf[ ]102 kB
Download this file (แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561-4.pdf)แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561-4.pdf[ ]102 kB
Download this file (แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561-5.pdf)แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561-5.pdf[ ]113 kB
Download this file (แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561-6.pdf)แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561-6.pdf[ ]105 kB
Download this file (แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561-7.pdf)แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561-7.pdf[ ]117 kB
Download this file (แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561-8.pdf)แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561-8.pdf[ ]97 kB
Download this file (แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561-9.pdf)แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561-9.pdf[ ]114 kB