แสดง # 
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 12 ต.ค. 2560 7
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 31 ต.ค. 2559 10
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 30 ต.ค. 2558 131
แผนงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558 07 ต.ค. 2558 191
แผนภูมิแสดงขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557 07 ต.ค. 2558 169
แผนการดำเนินงาน 07 ต.ค. 2558 185
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 06 ต.ค. 2558 192
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 25 ธ.ค. 2557 346
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 23 ธ.ค. 2556 318