ทต.มะเขือแจ้ ป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เตรียมพร้อมรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 7 วันอันตราย ตลอด 24 ชม.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 16/2561วันที่ 9 เมษายน 2561

ทต.มะเขือแจ้ ป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

เตรียมพร้อมรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 7 วันอันตราย ตลอด 24 ชม.

นายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบล    มะเขือแจ้ จัดโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ (7 วันอันตราย) ประจำปี 2561 เตรียมพร้อมรับแจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 ซึ่งมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจร เพื่อกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงเวลาปกติ

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อป้องปรามการกระทำความผิดกฎหมายจราจร อีกทั้งยังเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการช่วยเหลือ และเพื่ออำนวยความสะดวก เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่จะสร้างความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเป็นจุดให้บริการด้านน้ำดื่ม จุดพักรถ และให้บริการอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน เส้นทางสายสันป่าฝ้าย-บ้านธิ (ถนนหลวงหมายเลข 1147)จึงได้จัดโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลสงกรานต์ (7 วันอันตราย) ประจำปี 2561 สำหรับหมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 053-528322, 053-528200 ต่อ 208 หรือแจ้งเหตุฉุกเฉินสายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

***********************************************

ภีรณัสห์  สังพนัส ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์/ข่าว