ทต.มะเขือแจ้ จัดอบรมโครงการสูงวัยสุขใจด้วยภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น 10 เม.ย.นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 18/2561วันที่ 9 เมษายน 2561

ทต.มะเขือแจ้ จัดอบรมโครงการสูงวัยสุขใจด้วยภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น 10 เม.ย.นี้

นายวัฒนา  จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จัดอบรมโครงการสูงวัยสุขใจด้วยภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น ในวันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป

เนื่องด้วยผู้สูงอายุในสังคมไทยได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับจากการสำรวจในพื้นที่ยังพบปัญหาทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุ ที่เกิดจากการประกอบอาชีพแกะลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง ซึ่งเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพื่อหารายได้ในการเลี้ยงชีพการแบ่งเบาภาระลูกหลาน และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงทำให้เกิดปัญหาทางสุขภาพ เช่น การปวดเมื่อยร่างกายจากการทำงาน การนั่งผิดท่า การนั่งท่าเดิมในเวลานาน มีอาการปวดหัวเข่า การเกิดอาการนิ้วล็อคจากการใช้นิ้วมือเป็นเวลานาน

การใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดกันมา การนำสมุนไพรมาใช้แทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน และการใช้ลูกประคบสมุนไพร จึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่เป็นภูมิปัญญาไทยมาแต่โบราณ เป็นการนำสมุนไพรพื้นบ้านชนิดต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในการคลายกล้ามเนื้อลดอาการปวดเมื่อยลูกประคบมีพืชสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลักอย่างน้อย 3 ชนิด ได้แก่ ไพล ขมิ้นชัน และตะไคร้ ผสมสมุนไพรชนิดอื่นๆ เช่น ผิวมะกรูด ใบมะขาม การบูร พิมเสน หรือการใช้พืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาใช้ในการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกการลงศึกษาพื้นที่พบว่าเม็ดลำไยจากการประกอบอาชีพแกะลำไยมีปริมาณมาก จึงได้คิดค้นคิดค้นนวัตกรรมลูกบอลบริหารมือ ที่นำเม็ดลำไยที่มีอยู่ในชุมชนมาประยุกต์ ซึ่งเม็ดลำไยมีประโยชน์สามารถใช้การกดจุดที่ฝ่ามือ เพื่อช่วยในการไหลเวียนของโลหิตที่มือและบริหารนิ้วมือเพื่อป้องกันอาการนิ้วล็อค ทั้งนี้ ยังเป็นการนำวัสดุในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์และนวัตกรรมที่คนในชุมชนสามารถนำไปต่อยอดได้

ดังนั้น ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลมะเขือแจ้ ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการทำลูกประคบสมุนไพรและนวัตกรรมลูกบอลบริหารมือ จึงดำเนินการอบรมให้กับผู้สูงอายุและผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้สนใจ ตามโครงการสูงวัยสุขใจด้วยภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นตำบลมะเขือแจ้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถทำลูกประคบสมุนไพรแล้วลูกบอลบริหารมือในการบรรเทาอาการปวดเมื่อยจากการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีตัวเลือกในการดูแลสุขภาพตนเองในชุมชนได้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ หมายเลขโทรศัพท์ 053-528200, 053-528012,  053-528320ต่อ 0, 107 ในวันและเวลาราชการต่อไป

***********************************************

น.ส.ภีรณัสห์  สังพนัส ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์/ข่าว