ทต.มะเขือแจ้ สืบสานประเพณีตักน้ำทิพย์ดอยขะม้อร่วมน้ำสรงพระราชทานพระบรมธาตุหริภุญชัย ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ สำนักสงฆ์ดอยขะม้อ (บ่อน้ำทิพย์)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 15/2561 ประจำวันที่ 4 เมษายน 2561

ทต.มะเขือแจ้ สืบสานประเพณีตักน้ำทิพย์ดอยขะม้อร่วมน้ำสรงพระราชทานพระบรมธาตุหริภุญชัย

ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561 ณ สำนักสงฆ์ดอยขะม้อ (บ่อน้ำทิพย์)

นายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ กำหนดจัดงานประเพณีตักน้ำทิพย์ดอยขะม้อ ประจำปี 2561 (สืบฮีตสานฮอย เตียวขึ้นดอยขะม้อ อันเชิญน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์) ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน พ.ศ.2561 ณ สำนักสงฆ์ดอยขะม้อ (บ่อน้ำทิพย์) หมู่ที่ 12 บ้านเหล่า ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

บ่อน้ำทิพย์จากยอดดอยขะม้อ ถือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 7 ของประเทศ ซึ่งมีการอัญเชิญไปเป็นน้ำพุทธมนต์ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พ.ศ.2453 จนถึงปัจจุบัน และมีการใช้น้ำจากบ่อน้ำทิพย์ในราชพิธีต่างๆ ตามโบราณราชประเพณีตลอดมา สำหรับประเพณีตักน้ำทิพย์ดอยขะม้อเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดลำพูนควบคู่กับประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2561 ณ สำนักสงฆ์ดอยขะม้อ (บ่อน้ำทิพย์) หมู่ที่ 12 บ้านเหล่า ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยในวันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.29 น. ประกอบพิธีบวงสรวงบ่อน้ำทิพย์บริเวณบันไดนาคเชิงดอยขะม้อ และเวลา 18.00 น. ประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และพิธีขอขมาบ่อน้ำบนยอดดอย โดยพระสงฆ์จำนวน 9 รูป พร้อมด้วยผู้รับสิกขา 5 จำนวน 9 คน, วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561(วันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 8) เวลา 05.59 น. ผู้รับสิกขา 5 พร้อมด้วยคณะทำพิธีตักน้ำทิพย์ใส่คนโทอัญเชิญลงมาจากยอดดอย เวลา 09.00 น. ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช เวลา 20.00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำทิพย์ดอยขะม้อพระสงฆ์ จำนวน 21 รูป, วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561 อัญเชิญน้ำทิพย์ไปประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 10.30 น. เคลื่อนขบวนน้ำทิพย์ฯ ไปสนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน พร้อมขบวนแห่น้ำสรงพระราชทาน ประกอบพิธี ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

สำหรับกิจกรรมอื่นๆ ประกอบด้วย วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 กิจกรรมเดินขึ้นดอยขะม้อพิชิตบันได 1,749 ขั้น เวลา 19.30 น. การประกวดสุดยอดนักร้องไทยลูกทุ่งดอยขะม้อไมค์ทองคำ ประเภทชายจาก 21 หมู่บ้านตำบลมะเขือแจ้ และกิจกรรมการแสดงมหรสพตลอดทั้งคืน วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 07.00 น. การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 19 รูป และร่วมกันใส่ดอกไม้บูชาขันแก้วทั้งสาม เวลา 09.30 น. กิจกรรมขนบุญขึ้นดอยโดยศรัทธาสาธุชนร่วมกันส่งวัสดุก่อสร้างพระวิหาร 1 คนต่อ 1 ขั้น ตั้งแถวตามแนวบันได เวลา 13.00 น.ชมการแสดงซอพื้นเมือง เวลา 13.30 น. การแข่งขันมอเตอร์ไซค์ไต่เขาชิงแชมป์ประเทศไทย 2561 สนามดอยขะม้อ 3 รุ่น เวลา 15.00 น. การแข่งขันรถวิบาก Hard Enduro2018 สนามดอยขะม้อ 3 รุ่น เวลา 19.30 น.การประกวดสุดยอดนักร้องไทยลูกทุ่งดอยขะม้อไมค์ทองคำ ประเภทหญิงจาก 21 หมู่บ้านตำบลมะเขือแจ้ และกิจกรรมการแสดงมหรสพตลอดทั้งคืน และกิจกรรมเดินขึ้นดอยขะม้อพิชิตบันได 1,749 ขั้น วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561 กิจกรรมเดินขึ้นดอยขะม้อพิชิตบันได 1,749 ขั้น

เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จึงขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีตักน้ำทิพย์ดอยขะม้อ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่  25-27 เมษายน 2561 ณ สำนักสงฆ์ดอยขะม้อ (บ่อน้ำทิพย์) หมู่ที่ 12 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ หมายเลขโทรศัพท์ 053-528200, ต่อ 0, 107, 505 ในวันและเวลาราชการต่อไป

*******************************************

น.ส.ภีรณัสห์ สังพนัส/ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์/ ข่าว

ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมาย นายประเสริฐ อุตตระพยอม และจนท.กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับคณะกรรมการจ้างงานคนพิการ จ.ลำพูน ติดตามการปฏิบัติงานของคนพิการ

28 มี.ค.61 ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมาย นายประเสริฐ อุตตระพยอม และจนท.กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับคณะกรรมการจ้างงานคนพิการ จ.ลำพูน ติดตามการปฏิบัติงานของคนพิการ ตามโครงการจ้างงานคนพิการในชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศรีดอนตัน)