เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ออกแจกกระเบื้องแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย หมู่ที่ 2

เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ออกแจกกระเบื้องแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย หมู่ที่ 2

ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ / ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน ร่วมรดน้ำ ดำหัว และรับพร จากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและภริยา เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เ

16 เม.ย. 61 (เวลา 14.00 น.) ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ / ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน ร่วมรดน้ำ ดำหัว และรับพร จากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและภริยา เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 2561 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน