ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและลูกจ้าง เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ คณะศรัทธาประชาชนชาวตำบลมะเขือแจ้ ให้การต้อนรับ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน

12 มิถุนายน 2561 (เวลา 07:00 น.) ที่วัดสะแล่ง บ้านใหม่ฝายหิน ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน
ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและลูกจ้าง เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ คณะศรัทธาประชาชนชาวตำบลมะเขือแจ้ ให้การต้อนรับ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน , นายวรยุทธ์ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ,นายประทีป การมิตรี นายอำเภอเมืองลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ในกิจกรรมทำบุญตักบาตร ตาม "โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) จังหวัดลำพูน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ( วันพระ ) โดยมี พระครูจันทประชามานิตย์ เจ้าคณะตำบลมะเขือแจ้เขต 2 เจ้าอาวาสวัดสะแล่ง หมู่ที่ 18 บ้านใหม่ฝายหิน เป็นประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้พบปะกับประชาชนที่มาร่วมทำบุญ และได้เยี่ยมชมบริเวณโดยรอบวัดสะแล่ง หมู่ที่ 18 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน

ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ และประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและลูกจ้าง เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ร่วมเดินขบวนในงานประเพณี "11 มิถุนา ตีกลองบูชา ครูบาศรีวิชัยประจำปี 2561"

11 มิ.ย.61 (เวลา 17.00 น.) ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ และประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและลูกจ้าง เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ร่วมเดินขบวนในงานประเพณี "11 มิถุนา ตีกลองบูชา ครูบาศรีวิชัยประจำปี 2561" โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน ทั้งนี้ได้ตั้งขบวนแห่น้ำทิพย์จาก ดอยขะม้อ เข้าร่วมสรงน้ำรูปปั้นองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ณ วัดดอยติ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อรำลึกถึงวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดครูบาเจ้าศรีวิชัย ต๋นบุญแห่งล้านนา ปีที่ 140 และเพื่อร่วมรำลึกถึงคุณาประการที่ครูบาศรีวิชัยได้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาแห่งล้านนา

11 มิถุนายน ของทุกปี ศรัทธาชาวล้านนารวมถึงคนลำพูน ถือเป็นวันครบรอบวันเกิดครูบาเจ้าศรีวิชัย มหาสมณะเจ้าหรือที่คนล้านนาเรียกท่านว่าตนบุญ ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. 2421 วันอังคารขึ้น 11 ค่ำ ปีขาล ตรงกับวันที่ 11 มิถุนายน 2421 และบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นบ้านเกิดของครูบาศรีวิชัย จึงจัดกิจกรรมต่างๆ มากมายทั่วทั้งจังหวัดลำพูน เช่นที่วัดบ้านปาง อำเภอลี้ ถิ่นเกิดของครูบา วัดจามเทวี วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และที่วัดดอยติ ซึ่งประดิษฐานรูปปั้นครูบาศรีวิชัยองค์ใหญ่ที่สุดในโลกไว้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนศิษย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยและนักท่องเที่ยวร่วมสักการะบูชา