ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมาย นายอุดม ปันแจ่ม รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่งานแผนที่ภาษีออกตรวจเยี่ยม ประเมินภาษี โรงงาน/บริษัท ในเขตตำบลมะเขือแจ้

28 มี.ค.61 (เวลา 09.00 น.) ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมาย นายอุดม ปันแจ่ม รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่งานแผนที่ภาษีออกตรวจเยี่ยม ประเมินภาษี โรงงาน/บริษัท ในเขตตำบลมะเขือแจ้