ทีมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาประเทศ ไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลมะเขือแจ้ ดำเนินการประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนา เวทีที่ 2 หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เหมืองกวัก

29 มี.ค.61 (เวลา 09.00 น.) ทีมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาประเทศ ไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลมะเขือแจ้ ดำเนินการประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนา เวทีที่ 2 หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เหมืองกวัก ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน