ทต.มะเขือแจ้ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาประจำเดือนเมษายน 2561 ณ ศาลาหมู่บ้านและคันคลองชลประทาน ม.1 บ้านมะเขือแจ้

1 เม.ย. 61 (เวลา 8.30 น.) ทต.มะเขือแจ้ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาประจำเดือนเมษายน 2561 ณ ศาลาหมู่บ้านและคันคลองชลประทาน ม.1 บ้านมะเขือแจ้ ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน โดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บกวาดเศษกิ่งไม้ใบหญ้า รณรงค์งดเผา 60 วัน