ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้กับคณะกรรมการและสมาชิกสภาวัฒนธรรมตำบลมะเขือแจ้

3 เมษายน 2561 (เวลา 09:00 น.) ที่ห้องประชุมดอยขะม้อ ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้กับคณะกรรมการและสมาชิกสภาวัฒนธรรมตำบลมะเขือแจ้ และบรรยายพิเศษหัวข้อ"การนำวัฒนธรรมท้องถิ่นมาส่งเสริมให้เกิดมูลค่า" ก่อนที่จะออกเดินทางศึกษาดูงานชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไทยลื้อ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาในวันที่ 4 เมษายน 2561 ต่อไป