เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

วันที่ 5 เมษายน 2561 (เวลา 09:30 น.) เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3