ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมาย นายคำมูล พรหมพนัส รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และชมรมปั่นจักรยานตำบลมะเขือแจ้ ร่วมขบวนอัญเชิญน้ำทิพย์จาก ดอยขะม้อ เข้าสู่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

27 เมษายน 2561 เวลา (15.30 น.) ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมาย นายคำมูล พรหมพนัส รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และชมรมปั่นจักรยานตำบลมะเขือแจ้ ร่วมขบวนอัญเชิญน้ำทิพย์จาก ดอยขะม้อ เข้าสู่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เพื่อทำพิธีอบรมสมโภชต่อไป