ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ร่วมเดินขบวนในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2561

29 เมษายน 2561 (เวลา13.00 น.) ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ร่วมเดินขบวนในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2561 โดยนำน้ำทิพย์จากดอยขะม้อ เข้าร่วมสรงองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยร่วมกับน้ำสรงพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2561