ร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เพื่อชี้แจงการจัดระเบียบ การจำหน่ายของบนไหล่ทางสาธารณะ

9 พ.ค.61 (เวลา 13.00 น.) ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เพื่อชี้แจงการจัดระเบียบ การจำหน่ายของบนไหล่ทางสาธารณะ โดยมี ตัวแทนผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบ่อน้ำทิพย์ ชั้น 3