ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมาย นายนราชัย ริมแจ่ม รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมประชุมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 25 มิ.ย.61 ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมาย นายนราชัย ริมแจ่ม รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมประชุมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
ณ ห้องประชุมบัวขาว ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน