เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ร่วมกำจัดผักตบชวาบริเวณเชิงสะพานแม่ร่องน้อย เขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ตามข้อสั่งการนโยบายของจังหวัดลำพูน

26 มิ.ย.61 เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ร่วมกำจัดผักตบชวาบริเวณเชิงสะพานแม่ร่องน้อย เขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ตามข้อสั่งการนโยบายของจังหวัดลำพูน