นายนราชัย ริมแจ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ร่วมการประชุมแผนงาน การขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัด โครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี อ.เมืองลำพูน

28 มิ.ย.61 (เวลา 09.00 น.) นายนราชัย ริมแจ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ร่วมการประชุมแผนงาน 
การขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัด โครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี อ.เมืองลำพูน โดยมีกำนันตำบลมะเขือแจ้ สมาชิกสภาเทศบาล
 คณะทำงานขับเคลื่อนหมู่บ้านสันป่าเหียง ม.7 จำนวน 20 คน และทีมงานทุกฝ่ายร่วมระดมความคิดเสนอความคิดเห็น ณ วัดสันป่าเหียง โดยสโลแกนบ้านสันป่าเหียง 2018
แอ่วถิ่นคนยอง ชม...ชิม...ช็อป...ลำไยเนื้อสีทอง ต้อง....ที่บ้านสันป่าเหียง