นายนราชัย ริมแจ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ร่วมการประชุมแผนงาน การขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัด โครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี อ.เมืองลำพูน โดยมีสมาชิกสภา ประชาชน คณะทำงานขับเคลื่อน ม.1 บ้านมะเขือแจ้

29 มิ.ย.61 (เวลา 09.00 น.) นายนราชัย ริมแจ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ร่วมการประชุมแผนงาน 
การขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัด โครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี อ.เมืองลำพูน โดยมีสมาชิกสภา ประชาชน คณะทำงานขับเคลื่อน ม.1 บ้านมะเขือแจ้
 และทีมงานทุกฝ่ายร่วมระดมความคิดเสนอความคิดเห็น โดยสโลแกนบ้านมะเขือแจ้ 2018 
ไหว้พระพุทธบูรพานิมิตร พิชิตดอยขะม้อ แอ่วผ่อแม่ตีบ แลวิถีชีวิตจาวยอง