ายประกิต สมนาศักดิ์ รองปลัดเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจ ติดตามโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีดอนตัน

25 มิ.ย.61 นายประกิต สมนาศักดิ์ รองปลัดเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจ
 ติดตามโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีดอนตัน หมู่ที่ 11 ต.มะเขือแจ้ 
เพื่อรายงานอาหารกลางวัน / อาหารเสริมนมให้กับจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมาย นายนราชัย ริมแจ่ม รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมประชุมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 25 มิ.ย.61 ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมาย นายนราชัย ริมแจ่ม รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมประชุมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
ณ ห้องประชุมบัวขาว ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน