ทต.มะเขือแจ้ จัดโครงการกิจกรรม 5 ส. พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากร

อบรม 5 ส.>>> วันที่ 28 ก.ค.55 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนากิจกรรม 5 ส. ณ ห้องประชุมเทพประทาน โรงแรมเฮือนดาหลารีสอร์ท เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงาน นำไปสู่ระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป ..

ทต.มะเขือแจ้ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555

 

                   วันที่ 24 ก.ค.55 เวลา 09.00 น. นายนายวัฒนา  จันทนุปาน  นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมกับ นายบุญอุ้ม วงค์บุตร หน.ฝ่ายงานส่งเสริมฯ สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน  พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรม “ปลูกป่าสร้างพื้นที่สีเขียว ตามโครงการถนนสายสุขภาพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5  รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ที่บริเวณถนนสายบ้านฮ่องกอม่วง – เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน
 
 
       ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการพัฒนาการจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพ โดยชุมชนมีส่วนร่วม รวมทั้งสร้างความสามัคคีอันดีระหว่างชุมชนและหน่วยงานราชการในท้องถิ่นด้วย