ติดต่อเรา

เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ 203 หมู่ที่ 20 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

โทร.053-528200, 053-528012, 053-528320

โทรสาร 053528022

เว็บไซต์ www.mkj.go.th

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น