แสดง # 
ภาษีป้าย 26 ส.ค. 2555 625
รายรับ - จ่ายประจำปี 12 พ.ค. 2555 491