แสดง # 
ประกาศราคากลาง โครงการ ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 7 บ้านสันป่าเหียง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 15 มิ.ย. 2561 2
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 มิ.ย. 2561 9
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่มิได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP) 21 พ.ค. 2561 13
ประกาศเทศบาล เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2560 18 พ.ค. 2561 24
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 สำหรับเด็กนักเรียนในตำบลมะเขือแจ้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 7 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 2561 3
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะเขือแจ้และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเเจ่ม (นม 3 รร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 2561 2
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 2561 14
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะเขือแจ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 24 เม.ย. 2561 17
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 เม.ย. 2561 34
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่มิได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP) 05 เม.ย. 2561 16