แสดง # 
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 2561 24
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะเขือแจ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 24 เม.ย. 2561 27
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 เม.ย. 2561 43
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่มิได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP) 05 เม.ย. 2561 25
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะเขือแจ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 04 เม.ย. 2561 45
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ราคากลางครุภัณฑ์ที่จะจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 27 มี.ค. 2561 75
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ทต.มะเขือแจ้ โดยวิธีคัดเลือก 15 มี.ค. 2561 80
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ทต.มะเขือแจ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 มี.ค. 2561 97
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 บ้านป่าเป้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2561 106
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.9 23 ก.พ. 2561 107