แสดง # 
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 21 บ้านฮ่องกอม่วงสอง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2561 96
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 21 บ้านฮ่องกอม่วงสอง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2561 105
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. (ตอน 1) หมู่ที่ 18 บ้านใหม่ฝายหิน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2561 98
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.21 บ้านฮ่องกอม่วงสอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.พ. 2561 100
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ทต.มะเขือแจ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.พ. 2561 112
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบดาลขนาดใหญ่ ม.21 บ้านฮ่องกอม่วงสอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 ก.พ. 2561 95
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดเก้บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทต.มะเขือแจ้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ม.ค. 2561 95
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานใฝนหน่วยงานภาครัฐ ทต.มะเขือแจ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ม.ค. 2561 85
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง การประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดเก้บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทต.มะเขือแจ้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ธ.ค. 2560 73
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-เทศบาลตำบลมะเขือเเจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 2560 94