แสดง # 
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 08 ก.ย. 2559 159
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2558 13 ต.ค. 2558 228
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมารแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 13 ต.ค. 2558 207
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2 12 ต.ค. 2558 253
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(2) 12 ต.ค. 2558 205
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 1 09 ต.ค. 2558 235
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 09 ต.ค. 2558 239
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 09 ต.ค. 2558 214
เทศบัญญัติ ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 08 ต.ค. 2558 213
คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 08 ต.ค. 2558 238