แสดง # 
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 15 ก.ย. 2560 11
ข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 15 ก.ย. 2560 13
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 08 ก.ย. 2559 182
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2558 13 ต.ค. 2558 242
ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมารแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 13 ต.ค. 2558 223
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2 12 ต.ค. 2558 276
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(2) 12 ต.ค. 2558 227
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 1 09 ต.ค. 2558 258
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 09 ต.ค. 2558 255
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 09 ต.ค. 2558 229