ประชาคมอาเซียน : ประชาคมอาเซียนคืออะไร

ประชาคมอาเซียน หรือ AEC ( Asean Economics Community ) 

 

 

เกร็ดความรู้ ประชาคมอาเซียน : ประชาคมอาเซียนคืออะไร

          สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศจะก้าวเข้าสู่ความร่วมมือกันในมิติ ใหม่ในอีก 3 ปีข้างหน้า (2558) ทั้ง 10 ประเทศอาเซียนจะเข้าใกล้ระยะที่เหมือนกับเป็นประเทศเดียวกันมากขึ้นประชากร ของประเทศสมาชิกจะไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกและง่ายดายขึ้นไม่ต้องมีวีซ่า และไม่ต้องผ่านการตรวจอย่างเข้มงวด คือมีสภาพคล้ายๆ กับเป็นกลุ่มประเทศเดียวกัน โดยไม่ได้สูญเสีย ความเป็นเอกราช และอธิปไตยของตนไป  ดินแดนของใครเป็นอยู่อย่างไรก็ยังคงเป็นอยู่อย่างนั้น

             ประเทศสมาชิกอาเซียนจะทำมาค้าขายกันอย่างสะดวก มากขึ้น ไม่มีการจัดเก็บภาษีข้ามแดน หรือที่เรียกว่าภาษีศุลกากรระหว่างกัน นั่นคือในการส่งสินค้าข้ามแดนจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง จะไม่ต้องเสีย ภาษีศุลกากร หรือเสียในอัตราศูนย์ แต่อาจมีการตรวจสอบคุณภาพหรือคุณสมบัติบางอย่างของสินค้า จะมีความสะดวกสบายในเรื่อง การพกพาหรือการโอนเงินระหว่างประเทศหนึ่งไปยัง อีกประเทศหนึ่งได้ง่ายดายขึ้นกว่าแต่ก่อน

 

ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยความร่วมมือ 3 เสาหลัก คือ

      1.  ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community – ASC)
      2.  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC)    
      3.  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC)

 

 

เกร็ดความรู้ ประชาคมอาเซียน : สัญลักษณ์อาเซียน

            สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้น มัดรวมกันไว้ หมายถึง ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

           สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
           สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
           สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และ
           สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

 

คำขวัญของอาเซี่ยน “One Vision, One Identity, One Community”   ”หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม ”

 

 

ประเทศที่เข้าร่วม ประชาคมอาเซียน มีทั้งหมด 10 ประเทศด้วยกัน ดังนี้

บรูไน , กัมพูชา , อินโดนีเซีย , ลาว , มาเลเซีย , พม่า , ฟิลิปปินส์ , สิงคโปร์ , ไทย และ เวียดนาม

 

 วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีใน ประชาคมอาเซียน

                 ประชาคมอาเซียนมีสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ วิชาชีพที่มีการตกลงให้เคลื่อนย้ายหรือแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศสมาชิกนั้นได้แก่

1.      วิชาชีพที่เกี่ยวกับการรักษาหรือการแพทย์ (Medical services)

2.      วิชาชีพที่เกี่ยวกับทันตกรรม (dental services)

3.      วิชาชีพพยาบาล (nursing services)

4.      วิชาชีพด้านวิศวกรรม  (engineering services)

5.      วิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม (architectural services)

6.      วิชาชีพเกี่ยวกับการสำรวจ หรือนักสำรวจ (surveying qualification)

7.      วิชาชีพบัญชี (accountancy services)

และเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มีการตกลงให้เพิ่มวิชาชีพด้านการโรงแรมและการ ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมา (hotel services and tourism)เมื่อมีการเปิดโอกาสให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน ประเทศไทยก็อาจเป็นประเทศหนึ่งที่แรงงานต่างชาติให้ความสนใจนี่จึงเป็น เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ภาษาอังกฤษจะกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราคนไทยมาก ขึ้น

สามารถเข้าไปติดตาม เนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ceted.org/tutorceted/#3

ที่มา http://www.ceted.org/tutorceted/#3